Voorwaarden/contact

Voorwaarden

Voorwaarden

Financiële voorwaarden
Ik kan verschillende scherpe prijsafspraken met u maken. Als kleine zelfstandige ben ik flexibel en kan daardoor korte doorlooptijden bieden. Bovendien kent mijn bedrijf weinig "overhead" zodat mijn prijzen concurrerend zijn. Dat ziet u terug in mijn website. Sober, maar informatief. Geen poespas.

Mijn uurtarief bedraagt € 125,-- ex btw.

Ik kan de volgende prijsafspraken met u maken:
  - Afrekening op basis van het werkelijk aantal aan de opdracht bestede uren tegen een vast uurtarief (bijvoorbeeld bij het verlenen van rechtsbijstand).
  - Afrekening op basis van een vooraf overeengekomen vaste prijs voor de uitvoering van de opdracht. Ik werk graag op basis van een vaste prijs. Zo weet u van tevoren waar u aan toe bent en komt niemand achteraf voor verassingen te staan. Met mijn ervaring ben ik in het algemeen goed in staat om een inschatting te maken van de tijdsbesteding voor een opdracht.
  - Voor de indiening/ begeleiding van een planschadeprocedure kan worden afgerekend conform het no cure, no pay principe. U loopt geen financieel risico. Mijn risico wordt verdisconteerd in een percentage van de opbrengst.

Algemene voorwaarden
  Van Iersel Juridisch Advies hanteert algemene voorwaarden. Op verzoek stuur ik ze u graag toe.

Contact

Contact

Bereikbaarheid
Van Iersel Juridisch Advies is niet altijd in de gelegenheid om uw telefoontje te beantwoorden. De voicemail wordt echter voortdurend uitgeluisterd en emails worden dagelijks uitgelezen. Spreek dus gerust een bericht in of stuur een email, u kunt snel een reactie terug verwachten.

Van Iersel Juridisch Advies
Mr. Jan-Willem H.M. van Iersel

Postbus 506
3700 AM ZEIST

06 51439223

info@ierseladvies.nl

seniorjurist@live.nl
www.planschadeadviseur.nl
www.ierseladvies.nl
www.seniorjurist.nl

Kvk-nummer 30231461

Links

Links

Links

Van Iersel Juridisch Advies:
http://www.seniorjurist.nl

http://www.ierseladvies.nl

U zoekt een tijdelijk jurist grondzaken:
http://www.tijdelijkjurist.nl

U zoekt een deskundige op het gebied van de grondexploitatiewet:
http://www.exploitatieovereenkomst.nl