Planschade

U zoekt een specialist planschade. En nu denkt u er misschien één gevonden te hebben. Nette website, goed verhaal. Maar is de persoon achter deze website wel zo ervaren en deskundig als hij zich voordoet? Dit zijn terechte vragen. Internet is een krachtig medium en brengt mensen bij elkaar, brengt vraag en aanbod bij elkaar. Maar het is ook mogelijk je anders voor te doen dan je bent. Daarom probeer ik u hier eerst ervan te overtuigen dat u in mij een echte specialist planschade gevonden hebt.

Laat ik mij eerst even voorstellen: Jan-Willem van Iersel, jurist planschade, taxateur planschade èn rechtbankdeskundige op het gebied van planschade. Actief binnen het werkveld planschade onder de naam: Van Iersel Juridisch Advies te Zeist.

 

 

 

Ervaring:
Sinds 1997. Van 1998-2003 bij de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (Saoz) te Rotterdam en van 2003-2007 bij Oranjewoud. Vanaf 2007 zelfstandig. Mijn werkzaamheden: onafhankelijk planschade beoordelingscommissie, analyseren van planschade risico's, second opinion planschade, rechtsbijstand in planschadeprocedures en het onderhandelen over minnelijke oplossingen met (potentieel) getroffenen.

Kwalificaties:
Een specialist planschade moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De deskundige moet allereerst een jurist zijn die in staat is om de wet (inclusief overgangsrecht) te kennen en te interpreteren, de meest actuele jurisprudentie te volgen, de parlemetaire geschiedenis er op na te kunnen slaan etc.
Daarnaast moet een planschadedeskundige feeling hebben met de waardebepaling van vastgoed. Een taxateur dus.
Ten slotte moet een planschadedeskundige altijd integer zijn en zich binnen het krachtenveld van verschillende tegenstrijdige (financiële) belangen goed staande kunnen houden. Dit impliceert een zekere onafhankelijkheid. Natuurlijk staat het belang van de cliënt voorop. Maar uiteindelijk moet altijd alles goed onderbouwd en dus goed te verdedigen zijn.

Mijn kwalificaties:
- Ik ben afgestudeerd als jurist bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht, op verzoek stuur ik u een kopie van mijn bul toe.
- Ik ben gecertificeerd registertaxateur. U kunt mij vinden in het register van de Stichting Vastgoedcert ( www.vastgoedcert.nl).
- Ik ben beëdigd rentmeester NVR. U kunt mij vinden in de ledenlijst van de NVR op www.rentmeesternvr.nl.
- ten slotte heb ik met succes de opleiding tot Gerechtelijk Deskundige aan de universiteit Leiden afgerond. Deze opleiding is een toegangsvereiste voor het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).
Via voornoemde registraties ben ik gebonden aan een systeem van permanente educatie waardoor actuele kennis gewaarborgd is.

Planschadecommissie

Planschade commissie

Wellicht bent u als gemeente op zoek naar een adviseur voor het onafhankelijk beoordelen van planschade-vergoedingsverzoeken.

Ik heb sinds 1998 ontelbare malen opgetreden als voorzitter van onafhankelijke planschade beoordelingscommissies. Ik kan dus met recht zeggen dat ik hierin ruime ervaring heb opgedaan.

In veel nieuwe gemeentelijke planschade-verordeningen is de mogelijkheid geintroduceerd om in plaats van een schadebeoordelingscommissie, een adviseur planschade in te schakelen. Dat betekent dat het hele onderzoek kan worden verricht door één persoon. Deze kan natuurlijk veel sneller en tegen lagere kosten advies uitbrengen. U bespaart immers niet alleen op deskundigenkosten, maar ook op de wettelijke rente indien het advies sneller wordt uitgebracht. Zo durf ik te stellen dat ik mezelf in vergelijking met de "oude" (meervoudig samengestelde) planschade beoordelingscommissie grotendeels voor u kan terugverdienen!

Het probleem is natuurlijk wel dat het een jurist planschaderecht moet zijn die tevens taxatiebevoegdheden heeft. Waar vindt u deze speld in de hooiberg?
Juist. Zoekt u vooral niet verder.

Planschadecommissie