Planschadeadviseur.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

U zoekt een specialist planschade. En nu denkt u er misschien één gevonden te hebben. Nette website, goed verhaal. Maar is de persoon achter deze website wel zo ervaren en deskundig als hij zich voordoet? Dit zijn terechte vragen. Internet is een krachtig medium en brengt mensen bij elkaar, brengt vraag en aanbod bij elkaar. Maar het is ook mogelijk je anders voor te doen dan je bent. Daarom probeer ik u hier eerst ervan te overtuigen dat u in mij een echte specialist planschade gevonden hebt.

Laat ik mij eerst even voorstellen: Jan-Willem van Iersel, jurist planschade, taxateur planschade èn rechtbankdeskundige op het gebied van planschade. Actief binnen het werkveld planschade onder de naam: Van Iersel Juridisch Advies te Zeist.

Ervaring:

Sinds 1997. Van 1998-2003 bij de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (Saoz) te Rotterdam en van 2003-2007 bij Oranjewoud. Vanaf 2007 zelfstandig. Mijn werkzaamheden: onafhankelijk planschade beoordelingscommissie, analyseren van planschade risico's, second opinion planschade, rechtsbijstand in planschadeprocedures en het onderhandelen over minnelijke oplossingen met (potentieel) getroffenen.

Kwalificaties:

Een specialist planschade moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De deskundige moet allereerst een jurist zijn die in staat is om de wet (inclusief overgangsrecht) te kennen en te interpreteren, de meest actuele jurisprudentie te volgen, de parlemetaire geschiedenis er op na te kunnen slaan etc.
Daarnaast moet een planschadedeskundige feeling hebben met de waardebepaling van vastgoed. Een taxateur dus.
Ten slotte moet een planschadedeskundige altijd integer zijn en zich binnen het krachtenveld van verschillende tegenstrijdige (financiële) belangen goed staande kunnen houden. Dit impliceert een zekere onafhankelijkheid. Natuurlijk staat het belang van de cliënt voorop. Maar uiteindelijk moet altijd alles goed onderbouwd en dus goed te verdedigen zijn.

Mijn kwalificaties:

- Ik ben afgestudeerd als jurist bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht, op verzoek stuur ik u een kopie van mijn bul toe.
- Ik ben gecertificeerd registertaxateur. U kunt mij vinden in het register van de Stichting Vastgoedcert ( www.vastgoedcert.nl
).
- Ik ben beëdigd rentmeester NVR. U kunt mij vinden in de ledenlijst van de NVR op www.rentmeesternvr.nl
.
- U vind mij ten slotte als gerechtelijk deskundige in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen ( LRGD.nl
).
Via voornoemde registraties ben ik gebonden aan een systeem van permanente educatie waardoor actuele kennis gewaarborgd is.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu